Vad gör konst värdefull?

Det finns många olika konststilar och ännu fler konstnärer. Många känner vi till och många är för oss okända. En för oss okänd konstnär säger oss inte så mycket om vi hör konstnärens namn, men säger någon Picasso vet alla vem som menas. Just detta är en av delarna i att värdera konst.

En del människor investerar i konst, andra går på gallerier och museum för att njuta av den. En del konst sitter upphängd på väggen hemma hos någon och en del konst förvaras i bankvalv eller kassaskåp. Vill du investera i konst men kanske inte riktigt har pengarna? Har du sett något lovande hos en konstnär och vill köpa några verk? Hos lendify.se kan du låna pengar eller till och med spara pengar för att ha lite pengar över till att köpa konst.

Priset på en tavla eller ett konstverk beror på hur känd konstnären är och om konsten är eftertraktad. Konst ska väcka känslor på olika sätt, säga något till betraktaren och kanske också ge tillfälle till eftertanke. En tavla eller ett konstverk kan ha olika värde på olika platser. En lokal konstnärs alster kan vara mer värda på konstnärens hemmaplan än i andra delar av landet, och kanske knappt ha något värde alls utomlands.

Det har också att göra med marknadsföring. Ett konstverk som varit utställt, blivit sett av många och även omskrivet och omtalat har därigenom fått större spridning än ett okänt konstverk som ingen sett eller hört talas om. En okänd tavla av en okänd konstnär som varit utställd och omtalad på ett större galleri får helt plötsligt mycket mer värde än om samma tavla legat bortglömd uppe på vinden hemma hos en privatperson.

Värdet på en tavla avgörs också av dess skick och ålder. En riktigt gammal tavla kan vara mer värd bara för att den är gammal även om man tycker motivet är lite platt eller konstigt. Tavlor kan ha skador, färg kan ha flagnat eller duken kan ha blivit skadad. Tavlor bleknar och blir smutsiga och ramar kan skadas. Allt detta påverkar priset. En restaurerad tavla kan minska i värde om restaureringen är dåligt gjord. Märken, noteringar, etiketter och signeringar har också betydelse för värdet.

Konstkritiker och gallerier har också ett finger med i spelet när en tavlas värde ska sättas. Tycker de inte om den minskar den i värde och lovordar de verket ökar värdet. Konstköpare går ofta efter kritiker och galleriers åsikter. Är det dyrt är det fint.

En tavlas värde kan även vara personligt. Kanske en lokal konstnär som målat hembygden eller en okänd konstnär som målat en väldigt estetiskt tilltalande tavla med ett underbart motiv som väcker känslor i dig. Du kanske blir glad av att ha tavlan på väggen men för en kritiker eller ett galleri betyder den ingenting.

Konst går i modevågor och trender. Ibland är det inne med konstverk från 1800-talet och ibland är det helt ute och tavlorna får samla damm i förvaring istället. Vilken teknik som använts till tavlan spelar också roll, samt om det finns typiska drag hos konstnären så att det går att känna igen konstnärens stil i de flesta av dennes verk.

En annan viktig sak som avgör värdet på konst är tillgång och efterfrågan, precis som med allt annat på marknaden.