De bästa konstmässorna

Konst i alla dess uttryck är något som engagerar många, oavsett bakgrund och ålder. Du som brinner för konst och vill uppleva det på nära håll kan ta del av ett flertal konstmässor världen över. Ett exempel är The Armory Show, detta är en årlig konstmässa som har funnits sedan år 1994 och äger rum i New York. Denna konstmässa pågår totalt under fyra dagar och brukar anordnas i mars månad. Vanligtvis deltar runt 200 gallerier som då ställer ut ett brett utbud av konst. Detta brukar i sin tur locka flera tusentals människor som vill ta del av målade tavlor, skulpturer och andra konstuttryck. The Armory Show beskriver själva sin utställning som en ledande kulturell destination där besökare kan upptäcka och samla intryck från viktig konst från detta århundrade. Om du vill besöka denna mässa när du befinner dig i New York, är det till Pier 92 och 93 du ska ta dig.

Art Basel


Art Basel är en konstmässa som hålls årligen i Basel, Miami Beach och Hong Kong. Som namnet indikerar grundar organisationen sig i Basel, Schweiz. Konstmässan knyter samman över 4 000 konstnärer och 290 gallerier. Art Basel stöttar gallerier och deras roll i att främja konstnärers framgång och karriär. Det är en spännande mässa fylld av konstnärer från olika håll i världen, med olika bakgrund och uttryck. En plats för såväl konstsamlare, konstintresserade och studenter. På youtube kan du även ta del av Art Basel konstsamtal där det diskuteras konst från olika perspektiv. Konstmässan startades av Ernst Beyeler, Trudl Bruckner och Balz Hilt år 1970. Redan från starten var det en succé och har varit sedan dess. Art Basel är en konstmässa inte enbart för etablerade konstnärer men även nya, aspirerande konstnärer. Mässan i Basel hålls i juni månad, Miami Beach i december månad och i Hong Kong hålls mässan i mars månad.

The Biennale of Sydney

The Biennale of SydneyBiennale of Sydney är en internationell festival som har inriktat sig på samtida konst. Denna mässa hålls vartannat år och som du kan gissa från namnet är det Sydney, Australien som är värden. Inte nog med att det är ett internationell evenemang, det är dessutom den största samtidskonsthändelsen i landet och en av de utställningar som har verkat under längst tid. I år, 2018, presenterar Biennale of Sydney sin 21:a upplaga av utställningen och temat är SUPERPOSITION: Equilibrium & Engagement. Detta är en kvantmekanisk term som refererar till en överlappande situation, det kan till exempel uttrycka sig i våra tolkningar och uppfattningar om Moder Jord. I år har konstmässan valt att rikta in sig på den oro och de problem som världen just nu lider av. Till exempel hur vi som människor hanterar makt och liknande. Totalt kommer 70 konstnärer från 35 länder presentera sin verk på olika konstmuseum runt om i landet.