Konstens historia

Bildkonsten är förmodligen lika gammal som det talade språket. Den tidigaste konsten är cirka 30-40 000 år gammal. Konsten målades direkt på grottväggar med hjälp av färgpigment blandat med vatten eller fett. Motiven var oftast djur och jakt. Vissa av dessa avbildade djur är idag utdöda. En gammal form av konst är också hällristningar. Ofta avbildades skepp, hjul, vagnar och människor. Den egyptiska konsten (cirka 3000-2000 år före Kristus) skiljer sig rätt mycket från den konst vi är vana vid. Man använder ett värdeperspektiv där den med störst makt avbildas mycket större. Ansikten avbildas alltid i profil, överkroppen rakt framifrån och benen från sidan. Väldigt ofta avbildade man makten.

Med antikens konst menas i huvudsak den romerska och grekiska konsten (cirka 1000 f .Kr – år 500). Ofta avbildade man skönhet och unga vackra ynglingar. Vi förknippar gärna antikens konst med vita marmorstatyer, men de var faktiskt målade. Från den grekiska konsten finns också vackra vasmålningar. Den västerländska medeltida konsten (cirka 500-1400) hade framförallt kristna motiv. Från den här tiden finns Mariaskulpturer, krucufix och altarskåp som avbildar Jesus lidande på korset. Mycket från den här tiden är tillverkat i trä. Under renässansen (cirka 1400-1550) ville man återuppliva de gamla idealen och skapa en pånyttfödelse. Renässansen förespråkade förnuft före känsla. Man började skapa realistiska konstverk och exakta avbildningar av landskap.

Konsten 1400-1800

Renässansen avlöstes av barocken som präglades av storvulenhet, svällande former och stora dramatiska målningar. Barocken i sin tur avlöstes av rokokon (1700-talet). Istället för det storvulna kom nu det söta, dekorativa, snirkliga, blommiga och ljusa färger. Nyklassicismen kom som en motreaktion på 1750-talet. Nu ville man tillbaka till de antika idealen som den såg ut i den romersk-grekiska konsten. Romantiken slog igenom i slutet på 1700-talet. Man ville måla stora, himlastormande känslor och besjälade landskap, gärna i dimma eller månsken. Flera konststilar befann sig sida vid sida under 1800-talet men vid 1800-talets slut började vi se den moderna konsten som sedan kom att explodera i en mängd olika konstriktningar.

Den moderna konsten föds

Den moderna konsten födsUnder 1870 började konstnärer måla impressionistisk. Målningarna är ofta skissartade och med kraftig penselföring och inte som förr detaljrika. De ska fånga ögonblicket. Ur impressionismen utvecklades expressionismen. Expressionistisk konst ska ge uttryck för inre känslor snarare än motiv och man använde starka färger, yviga penseldrag, och förvrängda former. Den första abstrakta konststilen var kubismen. Kubismen bryter sönder föremål i olika delar och visar varje del ur sitt egna perspektiv. Futurismen var en stilriktning som hyllade teknikens framsteg. Man avbildade farten, maskiner och kroppar i rörelse. Dadaismen utgjorde en protest mot all etablerad konst och man ville göra anti-konst. Man ställde ut ready-mades, massproducerade föremål som exempelvis en pissoar.

1900-talet till nu

Den surrealistiska konsten ville vara helt befriad från förnuftet. Bilderna skulle flöda direkt från det undermedvetna och man skapade drömliknande motiv. Minimalismen är en abstrakt konstriktning där man vill använda så få uttryck som möjligt. Den kännetecknas av strama enkla linjer och i vissa fall enbart enfärgade ytor. Naivistisk konst strävade efter att åter kunna se på världen ur ett barns ögon och anknyta till folkkonsten. Popkonsten uppstod på 1950-talet och utgick från populärkulturen och massproducerade varor. Helt plötsligt kunde en helt vanlig soppburk bli konst. Vår samtida konst är inte lika lätt att placera i en ism. Idag är konsten mer internationell och bygger mer på konstnärernas privata uttryck.