Målning och konst

En målning kan skapas för många syften. Det kan vara ett sätt för konstnären att uttrycka känslor, och det kan ta form på många olika sätt. En konstnär målar sin omgivning, sitt inre och samhällets och kulturens anda, hon visar det fina och det fula genom sitt egna språk. Det kan uppträda i porträttmålningar, realistiska eller knappt igenkännbara, landskapsbilder där färg och penseldrag förmedlar sinnesstämningen och på tusentals andra sätt. Det är ett sätt att ifrågasätta sin omgivning, relatera till andra människor, och visa det vackra i vår värld.

Människan och konsten


Människan har målat i alla tider, och de äldsta målningar som hittats är grottmålningar i Indonesien och är över 39 000 år gamla. Troligtvis har människan till och med målat längre än så. Ytterligare konstfynd har hittats, i form av ristningar i stenar som är omkring 100 000 år gamla och en skulptur utav en kvinna som är minst 230 000 år gammal. Vi människor har alltså sedan urminnes tider känt ett behov av att vilja uttrycka oss. Detta behov, eller begär, lever i oss lika starkt nu som då.

Olika konststilar

Det finns massor av olika konststilar, eller konstriktningar som det också kallas. En utav dessa är abstrakt konst, som är non-figurativ konst och återger inte verkligheten som vi ser den. Färger kan uttrycka känslor och former kan uttrycka objekt, exempelvis. Impressionism är en annan konststil där ljuset och atmosfären står i centrum. Konstnären försöker fånga sin egen upplevelse av sin omgivning och naturen under ett visst ögonblick. En annan konstriktning är realism, där konstnären försöker skildra verkligheten så troget det går, ofta sociala miljöskildringar och arbetande människor.

Olika tekniker inom måleri

Olika tekniker inom måleriDet finns många sätt att måla en tavla, i val av vilken slags färg, penslar, spatlar, svampar och vad man nu än kan tänka sig. Olja är väldigt vanligt, det är en färg som tar lång tid att torka, vilket kräver tålamod hos konstnären. Men det innebär också att det är enklare att korrigera eventuella fel. Akryl och akvarell är också vanligt förekommande. Akvarell binds med vatten och mängden vatten bestämmer intensiteten i färgen och hur den beter sig på pappret. Akrylfärg är en mångsidig färg som fäster på många material.