Modern konst

Vill du lära dig mer om konst? Konst har funnits så länge vi vet, men den har sett olika ut i olika tidsepoker. Medeltiden, renässansen, barocken och romantiken är fyra exempel på tidsepoker med olika stilistiska drag inom konsten. Under 1900-talet regerade modernismen med exempelvis expressionism och surrealism. Det är kanske främst den typen av konst som har kommit att inspirera konsten från 50-talet och ända fram till idag. Det är också ungefär från 50-talet och fram till idag som vi kan prata om vad vi kallar för modern konst. Läs mer om några exempel på sådan här nedan.

Stildrag inom modern konst

Det som på många sätt skiljer modern konst från andra och äldre konstperioder är att den är mer spretig i sitt uttryck. Idag kan vissa vara inspirerade av impressionismen och Claude Monet, medan andra föredrar surrealismen och Salvador Dali. Konsten kan också sägas ha blivit mer politisk och ifrågasättande, samtidigt som allt fler medier och tekniker används. Installationer, performance och digital konst är några exempel på tekniker som kan sägas vara relativt nya och som kopplas ihop mycket med modern konst. Att mixa material och tekniker är inte heller ovanligt inom den moderna konsten. På det här sättet har konsten blivit mer öppen för tolkning.

Exempel på moderna konstnärer

Modern konstAndy Warhol är i särklass en av de mest berömda konstnärerna inom modern konst. Få har väl missat hans kollage och soppburkar? Damien Hirst är en något nyare konstnär som också är berömd. Han har arbetat mycket med installationer och okonventionella material. Bland svenska samtida konstnärer bör exempelvis Anna Odell nämnas, som blev uppmärksammad i sitt projekt där hon agerade psykiskt sjuk (psykotisk) i form av ett performance. Även Carolina Falkholt kan nämnas. Hon är mest känd som graffitikonstnär. Just graffiti och street art är en (relativt ny) konstform som också kan förknippas mycket med den moderna och samtida konsten.

Exempel på modern inredning

För att hålla sig ajour med inredning så gäller det att ha en bra källa. Det blir lätt mycket att hålla koll på när man ska besöka många butiker eller kolla på många webbsidor. Vill du ha tips på en riktigt bra tjänst som samlar inredning och mode på nätet så kan du till exempel besöka https://www.inredningsshoppen.se/ där du får allt samlat på ett smidigt sätt. Där kan du hitta bra inredning som passar till din konst, du kan även direkt hitta olika konstverk eftersom det faktiskt finns konst i inredning.