Vad är en skulptur?

En skulptur är ett tredimensionellt konstverk tillverkat av människohand. Ordet skulptur kommer från latinets sculptere som betyder att hugga ut. Konsten att skulptera är mycket gammal och något som följt människan genom historien. En mycket tidig skulptur är den cirka 11 centimeter långa Venus från Willendorf, en cirka 25 000 år gammal skulptur som tros föreställa modergudinnan. Just den mänskliga kroppen är ett mycket vanligt tema för skulptörer att utgå ifrån och den lilla Venus är en rund kvinna.

Tidiga skulpturer har sällan en känd upphovsman, utan skulptering sågs som ett lagarbete. Den egyptiska konsten skapades vanligtvis för att ses endast framifrån så endast skulpturens framsida var utarbetad. Skulpturerna var målade i olika färger men idag är färgen borta. Tidiga romerska och grekiska skulpturer tillverkades ofta i lera, bränd terrakotta, eller gjöts i brons. Sumeriska skulpturer gjordes ofta i metall eller trä som överdrogs och dekorerades med ädelstenar och textilier. Babyloniska skulpturer gjordes ofta i form av dekorerade resta stenar. Ofta gjordes dessa skulpturer till gudarna.

Hur tillverkas en skulptur?

Även om ordet skulptur kommer från att hugga ut så kan man tillverka skulpturer även på andra sätt. Skulptering kan antingen ske genom att man tar bort någonting, alltså hugger ut former ur sten eller trä, eller genom att man lägger till, alltså bygger själva skulpturen. Man kan också gjuta skulpturer i material som exempelvis betong, brons eller tenn. Då måste man först tillverka en gjutform i exempelvis lera, vax, sten eller gips som man sedan häller massan i och låter stelna.

Andra material

Tidiga bevarade skulpturer är av naturliga skäl ofta av sten, men andra hårda material som trä har varit vanligt förekommande. Mer moderna material för att tillverka skulpturer är till exempel att skära ut en form ur frigolit som sedan kan målas, täckas med tyg eller annat. Andra moderna material som används till skulpturframställning är plast, glasfiber, latex, stearin, ståltråd eller att använda silikon till en gjutform, men i stort sett allt kan användas för att göra en modern skulptur.

Kända skulpturer

Kända skulpturerDet är svårt att välja bland alla skulpturer som gjorts genom konsthistorien men Sfinxen i Ghiza är över 5000 år gammal och ett besöksmål än idag. Tyvärr har den idag börjat vittra sönder. Michelangelos över fem meter höga marmorskulptur David ses som ett av skulpturkonstens stora renässansmästerverk. Från 1900-talet finns den över 30 meter höga Kristusstatyn, skapad av Landowski, som blickar ut över Rio de Janeiro från sitt berg. En skulptur som gjorde skandal är Duchamps pissoar, då han helt enkelt tog en massproducerad pissoar och ställde ut.